Món ăn theo ngày

Suất ăn theo giá

Cung cấp thực phẩm sạch

thông tin liên hệ
Mrs Lê Thị Mỹ Phương
Giám Đốc
01699 944 997 - 0975 000 317

Suất ăn theo ngày

Thứ 2
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 3
Thứ 3
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 5
Thứ 5
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 6
Thứ 7
Thứ 7

Suất ăn theo giá

15.000 - 20.000đ
15.000 - 20.000đ
15.000 - 20.000đ
15.000 - 20.000đ
20.000 - 25.000
20.000 - 25.000
20.000 - 25.000
20.000 - 25.000
Trên 25.000
Trên 25.000
Trên 25.000
Trên 25.000

Suất Ăn Công Nghiệp