Món ăn theo ngày

Suất ăn theo giá

Cung cấp thực phẩm sạch

thông tin liên hệ
Mrs Lê Thị Mỹ Phương
Giám Đốc
039 944 997 - 0975 000 317

-

ĐÀO MINH NHỰT
GIÁM ĐỐC
0975 000 317 - 0399 944 997

-

Chia sẻ lên:
20.000 - 25.000

20.000 - 25.000

Mô tả chi tiết
http://comvietlongan.com/img_products/1851/20-25.2.jpg

Xem thêm các sản phẩm liên quan
20.000 - 25.000
20.000 - 25.000
20.000 - 25.000
20.000 - 25.000
20.000 - 25.000
20.000 - 25.000